ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του Alumni Association Master in Tourism and Local Development, AUTH στο WE TOUR Διεθνές Πολυσυνέδριο που διοργάνωσε ο ΣΕΓΕ / SEGE – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

  Alumni Association Master in Tourism and Local Development, AUTH συμμετείχε στο WE TOUR Διεθνές Πολυσυνέδριο που διοργάνωσε ο ΣΕΓΕ / SEGE – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος με τίτλο “Empowering Women through Tourism” – «Ενδυναμώνοντας τις Γυναίκες μέσα από τον Τουρισμό».

Συνδιοργάνωσε το πάνελ συζήτησης με θέμα : «Ανάπτυξη ικανοτήτων στη γυναικεία επιχειρηματικότητα», μέσα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη σημασία της οικοδόμησης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών κατάρτισης και επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού. Στο συγκεκριμένο πάνελ συμμετείχαν :

  • Δρ Χαρίτα Βλάχου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Μαθήματος “Καινοτομία Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη” ΔΠΜΣ “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη”
  • Xeni Gerna, MSc, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού στη Μακεδονία
  • Melina Rampidou, Msc στον Τουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη Συντονίστρια Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Τουρισμό

 

                                 

Συντονίστρια του πάνελ : Liza Siaridou, Msc Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη Α.Π.Θ., Msc Δημόσια Διοίκηση ΠΑ.ΜΑΚ., Υπάλληλος Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

Χαιρετισμός: Ioanna Mitaftsi, PhDc, Πρόεδρος του Alumni Association Master in Tourism and Local Development, AUTH.

                                                                                                                                                                                                                                             

Του συνεδρίου προηγήθηκε η διοργάνωση 2ήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα : «Γυναίκα και Τουρισμός» στο ΙΕΚ Πυλαίας και στο ΙΕΚ Τριανδρίας. Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να αναπτύξει τις επιχειρηματικές και εμπορικές δεξιότητες των φοιτητών, των επιχειρηματιών και των νέων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού και να τους δώσει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους.

          

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στο πως να ξεκινήσουν την επαγγελματική και επιχειρηματική τους πορεία στον τουρισμό, πώς να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την τουριστική τους επιχείρηση, όπως επίσης και να ενημερωθούν για τα τοπικά σχέδια και τις πολιτικές στον τομέα του τουρισμού.