Προκήρυξη εισαγωγής πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο Διακομματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός kαι Τοπική Ανάπτυξη»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30.09.2022. Δεκτοί/ές πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι., τέλη φοίτησης 2.900€ . Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc-tourism.econ.auth.gr/ από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995273, email: msc-tourism@econ.auth.gr Για το Μεταπτυχιακό μας ρωτήστε τον Σύλλογο Αποφοίτων μας Alumni Association Master in Tourism and …

Προκήρυξη εισαγωγής πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο Διακομματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός kαι Τοπική Ανάπτυξη» Διαβάστε Περισσότερα »