Μαθήματα δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα θα γίνονται υβριδικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. ΝΕΑ προθεσμία υποβολής αιτήσεων Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 24.00