Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στα πλαίσια της Philoxenia 2022, το Thessaloniki Convention Bureau (TCB), ο φορέας που προωθεί την πόλη ως συνεδριακό προορισμό, και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη», του Α.Π.Θ. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του TCB Γιάννης Ασλάνης και η Πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννα Μυταυτσή. Η σχετική εκδήλωση έγινε στο stand του TCB στη Philoxenia. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως:
  • Η διευκόλυνση πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας του τουρισμού αλλά και η προσφορά ευκαιριών σ’ αυτούς για επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συνεργασία.
  • Η εκπόνηση από πλευράς Συλλόγου, ερευνών και μελετών για θέματα τουρισμού, με συμμετοχή επιστημόνων και από τους δύο φορείς
  • Η διεκδίκηση διεθνών συνεδρίων (κατάρτιση φακέλου και υποβολή φακέλου)
  • Η συνδιοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, είτε και τα δύο ταυτόχρονα καθώς και ημερίδων, διημερίδων και συνεδρίων είτε Πανελλαδικά είτε Διεθνώς σχετικά με τον τουρισμό, τον συνεδριακό τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη.
  • Η παροχή διαλέξεων από εκπροσώπους του TCB αλλά και του Συλλόγου σε όλα τα παραπάνω αλλά και σε επιμέρους δράσεις με σκοπό τη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας.